Home » Ikke kategoriseret » Et godt arbejdsmiljø på byggepladsen

Et godt arbejdsmiljø på byggepladsen

Gipsplader, ledninger, rør og andre materialer flyder på gulvet. Håndværkerne bruger en del tid på at lede efter det rette værktøj, som ikke er blevet lagt på plads fra dagen før. Store mængder affald og byggerester skal sorteres, før det kan bortskaffes.

På byggepladser kan rodet nemt hobe sig op, og det kan hurtigt blive til mange timer med oprydning efter sig selv og andre hver dag, når der samtidig er et arbejde, som skal udføres efter en stram tidsplan.

Efter en travl arbejdsdag er det derfor ikke sikkert, at man når praktiske gøremål, som det irriterende oprydningsarbejde eller den tidskrævende affaldssortering. Det er lettest at tage, når den ikke længere går.

Disse daglige opgaver kan derfor pludseligt komme til at fylde langt mere end de burde, og de ender med at påvirke effektiviteten og arbejdsgangen på byggepladsen – blot fordi tiden og overskuddet ikke er til, at de bliver gjort løbende.

Overlader du den daglige byggepladsoprydning og vedligeholdelse til et professionelt personale, kan I få en uforstyrret hverdag med fokus omkring det arbejde, der skal udføres.

Sortering og håndtering af affald på byggepladsen

Få en hverdag på en ryddelig byggeplads, hvor byggeprocessen er mere effektiv og tingene glider lettere som følge af, at der hver dag er fokus på oprydning, sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

Det praktiske arbejde med håndtering og bortskaffelse af byggeaffaldet behøver ikke at være entreprenørens eller håndværkerens opgave – giv opgaven til Super1Rent, der har fuldstændig styr på alle aspekter af affaldssortering og bortskaffelse af byggeaffald. En totalløsning ved affaldssortering indebærer blandt andet, at der bliver sørget for korrekt sortering af byggeaffald og emballage som beton, træ, isolering, plastik, asbest- og gipsaffald. Herunder bliver det hele gjort klar til afhentning i tæt kontakt og koordinering med affaldsfirmaerne.