Home » Sikkerhedsfilm » Tryghed i hverdagen med sikkerhedsfilm fra solfilm.dk
Tryghed i hverdagen med sikkerhedsfilm fra solfilm.dk

Tryghed i hverdagen med sikkerhedsfilm fra solfilm.dk

Nutidens terror trussel har gjort mange mennesker nervøse for, hvad der kan ske, hvis en bombe sprænges i nærheden af deres hjem, butik, café eller kontor. Én ting er selve eksplosionen, som kan være dødbringende i sig selv – en anden ting er faren ved splintret glas fra ruder som følge af lufttrykket fra eksplosionen. Flyvende glas splinter i høj hastighed kan afstedkomme slemme skader på personer og faktisk være lige så fatale som selve sprængningen. Derfor anbefaler PET, at der anvendes sikkerhedsfilm på udsatte steder, for eksempel på vinduer i ambassader (hvor der, alt andet lige, er et øget beredskab og opmærksomhed omkring terror). PETs net udgivelse fra 2012, Projekt Omtanke, påpeger ligeledes risikoen forbundet med offentlige institutioner og andre befærdede steder, som er kommet i søgelyset inden for de seneste år. Sikkerhedsfilm er en nem måde at sikre mod splintring af glas, da sikkerhedsfilmen holder sammen på glasset, så mængden af flyvende glassplinter reduceres til et minimum.

Ud over at fungere som terror sikring, er sikkerhedsfilm også en fornuftig foranstaltning imod indbrudstyve. Sikkerhedsfilmens klæbende og forstærkende egenskab gør det simpelt hen sværere for tyvene at smadre vinduet, således at de må opgive ævred og gå med uforrettet sag. På lagre og butikker, som ikke er bemandede døgnet rundt, er det således en rigtig god idé at overveje at beklæde vinduesruderne – som jo er det svageste punkt – med sikkerhedsfilm. Også i fødevareproduktionen, hvor man helst ikke vil risikere glas splinter i maden, er sikkerhedsfilm utroligt handy. En smadret rude kan betyde ødelæggelse af hele dagens produktion, hvis man er uheldig, og de flyvende glassplinter er røget ned i maden. Med sikkerhedsfilm reduceres risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af de produkter, som måtte stå i skudlinjen for glassplinterne, skulle uheldet for alvor være ude.

På skoler, og i daginstitutioner, hvor der ofte leges vildt og spilles bold indendørs og udendørs, er det oplagt at sikre ruderne med sikkerhedsfilm. På den måde kan man forhåbentlig undgå de værste skader på børnene – skulle man være så uheldig, at der røg en rude under leg, kan man være sikker på, at glassplinterne ikke er spredt for alle vinde til fare for børn og ansatte. Og oprydnings arbejdet bliver samtidig lettere, selvom man nok ikke kommer uden om at skulle tilkalde en glarmester for at få erstattet den knuste rude.

 
Kig ind på solfilm.dk og læs mere om dine muligheder for at installere sikkerhedsfilm i din bygning.