Home » Uncategorized » Fremtidens kloak – En blog og leverandørguide til en kloakbranche i rivende udvikling

Fremtidens kloak – En blog og leverandørguide til en kloakbranche i rivende udvikling

Kloakbranchen ændrer sig med hastige skridt. Med et voksende fokus på miljø og sundhed samt store klimaudfordringer, er kloakbranchen blevet endnu vigtigere. Flere skybrud og højere krav til, hvordan man forsvarligt kan skille sig af med regn- og spildevand, øger kravene til kloakbranchens kunnen og opgaveløsning. Generelt er fagligheden meget høj inden for dette erhverv, eftersom det ganske enkelt er nødvendigt. Desuden bliver dette arbejdsfelt til stadighed mere teknisk, og det er derfor utrolig vigtigt at følge med i de nye tiltag og sørge for uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere. Netop derfor er bloggen og leverandørguiden, Fremtidens kloak, skabt. Den er relevant for alle, der arbejder med daglig drift af kloaksystemer samt indkøb til selv samme. Fremtidens kloak byder på værdifuld viden og kan fx bruges som opslagsværk i forbindelse med indkøb. Derudover er tanken, at bloggen skal forbedre netværket mellem leverandører og målgrupper.

Fremtidens kloak – Om afløbsinstallationer, renseløsninger, kloakrenoveringer med mere

På bloggen kan du bl.a. læse om klimasikring, skybrudssikring og sikring mod opstemning. Men også emner som afløbsinstallationer, kloakrenovering, højvandsslukkere, pumpeanlæg, renseløsninger samt rottespærrer omhandles i artikler i leverandørguiden. Emnebehandlingen i Fremtidens Kloak er alsidig og giver mange nyttige tips, der kan forbedre kvaliteten af kloakker, lette de ansattes arbejde med gode produkter, og så kan der ikke mindst spares mange penge ved at investere i de rette produkter. I leverandørguiden er der rigtig mange henvisninger til gode leverandører, der sælger kvalitetsprodukter. Læs med på Fremtidens Kloak, og sug til dig af de relevante blogindlæg og informative artikler i leverandørguiden. Du vil blive orienteret om fremtidens produkter, efteruddannelse, rådgivningsmuligheder og højst sandsynlig møde nye samarbejdspartnere. Jo større viden, du har om leverandører, produkter og mulighederne for at få endnu mere viden og dermed optimering, des bedre valg, vil du kunne træffe. Benyt dig af vores service, og bliv inspireret.