Home » Simulations- og førstehjælpsprodukter

Simulations- og førstehjælpsprodukter

Gør en forskel med AED hjertestarter

Har du nogensinde oplevet eller være tæt på en person, der har fået hjertestop? Magtesløsheden kan føles altoverskyggende i sådan situation. Men med et stigende fokus på, at den almene dansker uddannes til at kunne udøve førstehjælp i kombination med nye teknologiske udviklinger indenfor hjertestartere, er det nu muligt at gøre følelsen af magteløshed lidt mindre. Har du mulighed for …

Read More »