Home » Norva24.dk » Kloakservice til boligforeninger og virksomheder
Kloakservice til boligforeninger og virksomheder

Kloakservice til boligforeninger og virksomheder

Er du indehaver af en større produktionsvirksomhed, eller er du ansvarlig for vedligeholdelse af kloak- og afløbs systemer i forbindelse med en sådan, kan det på det kraftigste anbefales, at du entrerer med et kloakfirma, som har specialiseret sig inden for løsninger til produktion og industri virksomheder. Der er nemlig ganske særlige regler og regulativer, som skal efterleves, når man påtager sig dén opgave. Og der er mange forskelligartede opgaver, som skal udføres, afhængig af virksomhedens type, produktions område og mange andre faktorer. Kloakservice opgaver i produktions- og industri regi kan for eksempel være tørstofssugning, deponering af tørstof, slamsugning, tv-inspektion, spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg, højtryksspuling, hedvandsspuling, transport af affald, tømning af olie/benzin udskillere eller rensning af tanke og siloer.

Få en aftale om kloakservice til produktion eller industri hos Norva24

Kloakfirmaet Norva24 har mange års erfaring med at løse opgaver, der relaterer sig til kloakservice for virksomheder for eksempel oprensning af spild produkter, inspektion af kloak systemer samt transport og deponering af affald. Norva24 har erfaring med service ydelser for virksomheder inden for følgende områder: fødevare, olie og brændstof forarbejdning, medicinalindustrien, skibsindustrien samt offshore og energiforsyning. Du kan trygt klikke ind på hjemmesiden norva24.dk og der igennem kontakte det kompetente team bag Norva24 med henblik på at få udarbejdet et tilbud, som passer præcist til din virksomheds type og produkt samt yderligere ønsker og behov.

Kloakservice til boligforeninger

Ud over kloakservice til industri og produktion, tilbyder Norva24 også service ydelser til boligforeninger. Hvis du vælger at tegne et abonnement på kloakservice gennem Norva24, får du regelmæssige tjek af kloakker samt rensning af lyskasser, riste, vejbrønde, sandfang og tagbrønde. Der kan også indgå tv inspektion af kloakker samt rottebekæmpelse i abonnementet. Få et uforpligtende tilbud på kloakservice til boligforeninger hos Norva24 – klik ind på hjemmesiden norva24.dk og læs mere.